Användarvillkor

Vilka allmänna villkor och auktionsregler är det som gäller?

Auktionerna arrangeras av Fyndauktion Org:SE556380-8111 Genom att delta i auktionen accepterar du detta avtal med gällande auktionsregler.
Du godkänner att Fyndauktion mailar erbjudanden från leverantörer till dig efter avslutat auktion och att vi informerar dig om nya auktioner genom ett Nyhetsbrev.
Levernatören kan komma att kontakat dig med erbjudanden.


Fyndauktion håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Fyndauktion . Registret innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används av Fyndauktion för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Fyndauktion, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.
Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering. Fyndauktions kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.
Personuppgifter kan lämnas ut till Fyndauktion samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Alla användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Registerutdrag kan också begäras från respektive Fyndauktion  leveransregister, där detaljerade uppgifter finns om din prenumeration/medlemskap. Där kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring. Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Uppgifterna raderas efter 2 år från senast aktivitet.
Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. Fyndauktion kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies. Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se.
Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com/se/

 

Cookiepolicy
Vid retur av produkter återbetalas inte fraktkostnaden och konsumenten får står för returfrakten.
Reklamation av produkt gör direkt till angiven leverantör.
Fyndauktion håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Fyndauktion . Registret innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer, personnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används av Fyndauktion för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Fyndauktion, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.
Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering. Fyndauktions kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.
Personuppgifter kan lämnas ut till Fyndauktionens samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Alla användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Registerutdrag kan också begäras från respektive Fyndauktions leveransregister, där detaljerade uppgifter finns om din prenumeration/medlemskap. Där kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring. Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Uppgifterna raderas efter 2 år från senast aktivitet.
Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. Fyndauktions kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies. Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se.
Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com/se/
FYNDAUKTIONEN ansvarar för auktionstjänsten. Mediepartner Vi i Villa.se ansvarar inte för auktionstjänsten, köpavtal eller erhållen vara.
Om inte annat anges för visst auktionsförfarande, agerar FYNDAUKTION endast som förmedlare av vara, produkt eller tjänst.
Vid t ex reklamation ansvarar den part som sålt varan, produkten eller tjänsten, dvs den FYNDAUKTION har  angett som leverantör av varan, produkten eller tjänsten.
Vi hjälper er givetvis med kontakt och en eventuell reklamation.


För att kunna lägga bud måste du registrera dig med namn, adress, e-mailadress, personnummer och ditt mobilnummer.
Ett verifieringsmail skickas till din E-post. Du måste aktivera ditt kontot för att delta.
(OBS! verifieringsmail kan hamna i skräpposten)


Skriv in det högsta bud du är villig att lägga. Om du lägger ett högre bud än nästa steg i budstegen aktiveras budbetjänten automatiskt.

Så länge du inte blir överbjuden läggs inga nya bud åt dig.

Blir du överbjuden höjer budbetjänten ditt bud till nästa nivå i budstegen. Endast så mycket som krävs för att du återigen ska leda budgivningen.

Om du höjer ditt maxbud så höjs budet till ditt tidigare maxbud

Om ditt maxbud skulle bli överbjudet blir du direkt meddelad via e-post. Du kan då välja att lägga ett nytt bud.

Om två budgivare lägger samma maxbud vinner den budgivare vars bud registrerades först.

Om ditt maxbud är samma som, eller lägre än reservationspriset på en auktion kommer ditt maxbud att visas direkt. Detta eftersom att du bjuder emot ett reservationspris och detta är ungefär som ett bud. Tänk på att ditt bud måste nå upp till reservationspriset för att bli ett vinnande bud.


Exempel: Nils lägger inledningsvis ett bud på 200 kr på ett objekt. Anna lägger sedan ett maxbud på 3000 kr och leder därmed budgivningen med 300 kr (budstegen höjer med minsta möjliga belopp – 100 kr). Senare lägger Kent ett maxbud med maxbelopp på 5000 kr, vilket innebär att Annas maxbud går upp till hennes maxbelopp på 3000 kr. Kents bud blir då 3100kr. Anna får då ett mail som upplyser henne om att hon har blivit överbjuden. Om Anna inte höjer sitt maxbelopp vinner Kent budgivningen.

Reservationspris är det lägsta marknadsvärde (minimipris) säljaren av det specifika objektet kan tänka sig.
Reservationspriset anges aldrig öppet utan enbart i form av om det är uppnått eller ej.
Om en auktion skulle avslutas med ett högsta bud som är under reservationspris, så sälj inte produkten.
Reservationspris sätts under överenskommelse mellan Fyndauktion och Leverantören, och accepteras bara på en nivå så att objektet med största sannolikhet säljs.
Om budet är lägre än reservationspriset får du ett meddelande " Reservationspris ej uppnått" och när budet är godkänt är meddelandet i grön med "Reservationspris uppnått"

Grundtanken med auktionstjänsten är att alla ska ha möjlighet att göra förmånliga köp, inte vinna till varje pris.
Du kan aldrig bjud över maxbeloppet på produkten.
Auktionerna kan ha olika start- och sluttid, vilket anges där den enskilda auktionen presenteras. Kontrollera sluttiden i den auktion som du vill bjuda i. När auktionen är stängd kan du inte fortsätta budgivningen.
För att auktionsresultatet ska bli helt rättvist har vi som de flesta andra populära auktionsarrangörer en treminutersregel. Kommer det in bud under de tre sista minuterna före auktionsstopp förlängs auktionen med tre minuter samtidigt som den som blev överbjuden får ett mail. ”Du är överbjuden”. Får vi in nya bud under förlängningen förlängs auktionen med ytterligare tre minuter fram till dess att inga nya bud kommer in och den som bjudit högst utses till vinnare.
När du bjuder över det angivna högsta budet leder du budgivningen. Om du blir överbjuden får du ett mail. (se även i skräpposten) 
Därefter är valet ditt; bjuda över eller avstå.  I vissa auktioner har vi flera vinnare, vilket innebär att du fortfarande kan vara en av vinnarna trots att du har blivit överbjuden. Det är viktigt att du som deltar i auktionen bevakar ditt/dina bud så att du inte missar att höja ditt bud om du så önskar. Under din profil kan du välja att enbart följa de auktioner som du är intresserad av.
Det angivna värdet anges av leverantören och vi reserverar oss för tillfälliga kampanjer som vi inte har vetskap om. Du som auktionsdeltagare är själv skyldig till att kontrollera priset på produkten innan du budar.
FYNDAUKTIONEN har igen prisgaranti!
Samtliga bud bli diskvalificerade och budgivare har ingen rätt till ersättning. Ny auktion startar med ny budgivning. 
När auktionen är avslutad skickas det ett vinnamail med betalningsinstruktioner, lägg till oss som säker användare så mailen inte hamnar i skräpposten.
Du ser även din auktionsvinst på ditt konto, klicka på "mina bud" och sen "obetalda auktioner" 
Inom 48 timmar är DU skyldig att kontrollera om du har vunnit, vi ansvar ej för att mailen inte kommer fram.
Vissa auktioner erbjuder 2 eller fler vinnare per gång. Det innebär att de flera unika budgivarna får köpa produkten till sina högsta bud, detta anges alltid i produktbeskrivningen.
Betalning av auktionsvinster skall var till oss handa inom 3 dagar, betalning sker alltid med förskottsbetalning. Påminnelseavgift är 50 kr och vid obetald auktionsvinst spärras ditt konto och lämnas till INKASSO.


Betalning sker via plusgiro.
OBS! Om du loggar in på ditt auktionskonto för att betala och klicka på Mina bud samt obetalda auktioner.
Efter avslutad auktion får du ett vinnarmail med betalningsinstruktioner.
När din betalning är registrerad kommer du få en bekräftelse per mail.


Direkt betalning till leverantör:
En del av leverantörerna hantera betalningen själva. Vid vunnen auktion kommer du att få ett mail med kontaktuppgifter till leverantören för betalning.
Leverantörer har olika betalningsalternativ, det anges i produktbeskrivningen.
Vid frågor gällande betalning eller frakt, kontakta angiven leverantör.
Moms ingår i all försäljning på sajten.
Beställning av auktionsvinst görs vid registrering av betalning. Leverantören får dina registrerade kontaktuppgifter för att leverera auktionsvinsten, normalt ca 10 arbetsdagar från beställningsdagen. Vid längre leveranstid anges det på aktuell auktion.

OBS! 
Produkten skickas till den adress som finns registrerad på ditt konto eller närmaste postombud.
Fyndauktionen och leverantören ansvar inte för felaktig angiven adress.
Om du önskar byta leveransadress maila till angiven leverantör.

Auktionsvinsten levereras inom 10 arbetsdagar från beställningsdagen.
Om leveranstiden är längre än två veckor så anges det i informationen för respektive auktionsprodukt.
Samtliga vinster skall hämtas eller utnyttjas inom 1 år.

Auktionen har inget eget lager utan förmedlar produkter mellan konsument och leverantör.
Angiven leveranstid är i samförstånd med leverantör men inget som auktionen eller Weekly Ads  kan ta ansvar för.

Auktionen är inte ansvarig för försenad- eller utebliven leverans orsakad av omständighet utanför vår rimliga kontroll och är i så fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden. Exempel på omständighet är leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, strejk, terroristdåd, krig, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof.

Vi följer Konsumentverkets regler för Nätauktioner och Distanshandel www.konsumentverket.se

Om du inte har fått leverans inom 10 arbetsdagar från din inbetalning.

Kontakta i förstahand leverantören (kontaktuppgifter fick du i samband med beställningen) Om du inte får kontakt med leverantören maila oss på info@fyndauktion.io

Fyndauktion ansvara ej för felaktiga produkter eller förseningar från leverantörer, dvs. budgivare har ingen rätt att kräva ersättning av Fyndauktion eller angiven leverantör.


Vid utebliven leverans eller fel produkt, återbetalas vinnarbudet + eventuell frakt.

Logga in på ditt auktionskontot och du hittar kvittot under "mina betalningar".

NEJ VI KAN INTE TA BORT BUD!

Undantag från ångerrätten


11 §   Ångerrätt gäller inte för avtal som

   1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,

   2. avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen,

   3. avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel,

   4. avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal,

   5. avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten,

   6. avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra,

   7. avser alkoholhaltig dryck till ett bestämt pris, när leverans inte kan ske inom 30 dagar och värdet på drycken vid leveransen beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka,

   8. avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten,

   9. avser lösnummer av en tidning eller en tidskrift,

   10. ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation,

11. avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt,

   12. avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, eller

   13. avser en brådskande reparations- eller underhållsåtgärd vid ett besök i konsumentens bostad, om besöket äger rum på konsumentens initiativ och uttryckliga begäran och reparations- eller underhållsåtgärden omfattas av konsumentens begäran eller har ett direkt samband med denna.

Lag (2014:14).


Läs mer på konsumentverkets hemsida

Vid hävning av auktion kommer du att debiteras för administrativa omkostnader på 1500kr


Önskar du att häva ditt köp skall ångerblankett fyllas i och blanketten skall vara underskriven.
Produkten skickas tillbaka till leverantören med Företagspost och ni står för frakten
Blanketten skickas till info@fyndauktion.io
En återbetalning sker alltid till det ursprungliga betalsättet, vilket normalt sker inom 10 arbetsdagar från det att vi mottagit och godkänt din retur. 
Samtliga produkter som erbjuds i auktionen är fabriksnya produkter med garanti. Ansvarig för garantiåtaganden, reklamationer är den i auktionen namngivna leverantören av respektive produkt. Garantitiden är 6 månader.

Vi hjälper dig gärna med kontaktuppgifter till leverantören. 
Efter auktionsstopp kan leverantörerna kontakta dig eller skicka ett erbjudade som ett tack för ditt deltagande.
Så även om du inte vinner budgivningen kan du se dig som en ”vinnare”.
Fyndauktion äger rätt att diskvalificera bud, t ex om någon av reglerna nedan inte följs:

Auktioner som avslutas snart